Who was who
Skip Navigation Links

Gedviga Sofiya Oldenburgskaya Datskaya (Pfalts-Reynskaya)


Gedviga Sofiya Oldenburgskaya Datskaya (Pfalts-Reynskaya): Descendancy Tree
Last change: 12/2/2012