Who was who
Skip Navigation Links

Karl I Velikiy Karolingi, Imperator Svyashennoy Rimskoy Imperii


Karl I Velikiy Karolingi, Imperator Svyashennoy Rimskoy Imperii: Ancestry Tree
Last change: 12/2/2012