Who was who
Skip Navigation Links

Yozef Klemens Vittelsbahi, Episkop Gildesgeymskiy


Yozef Klemens Vittelsbahi, Episkop Gildesgeymskiy: Ancestry Tree
Last change: 12/2/2012