Who was who
Skip Navigation Links

Bertold I Vittelsbahi, Gertsog Bavarskiy


Bertold I Vittelsbahi, Gertsog Bavarskiy: Ancestry Tree
Last change: 12/1/2012