Who was who
Skip Navigation Links

Amadey VIII Mirolyubivyy, Gertsog Savoyskiy

Feliks V Savoyskiy


Amadey VIII Mirolyubivyy, Gertsog Savoyskiy: Ancestry Tree
Last change: 12/1/2012