Who was who
Skip Navigation Links

Frants Aleksandr Oranskiy, Knyaz Nassau-Hadmarskiy

born 27.01.1674 - died 27.05.1711


24.01.1679
-
27.05.1711

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Mariya Leopoldina Oranskaya (27.09.1652 - 27.06.1675)
Wife 
Elizaveta Gessen-Reynfeldskaya (14.02.1677 - 15.05.1739), Wedding 18.10.1695
 
Children
 
 
Frantsiska Mariya Vilgemina Oranskaya (16.09.1696 - 19.06.1697)
 
 
Syn Oranskiy (1697 - 1697)
 
 
Elizabeta Oranskaya (21.09.1698 - 12.10.1724)
 
 
Yozef Oranskiy (18.04.1701 - 06.12.1708)
 
 
Sharlotta Amaliya Oranskaya (21.09.1703 - 1740)
Last change: 12/3/2012