Who was who
Skip Navigation Links

Filipp III Valdekskiy, Graf Valdek

born 09.12.1486 - died 20.06.1539


26.10.1524
-
20.06.1539

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Filipp II Valdekskiy, Graf Valdek (03.03.1453 - 26.10.1524)
Wife 
, Wedding 1503
 
Children
 
 
Otto V Valdekskiy (1505 - 08.03.1541)
 
 
Elizaveta Valdekskaya (08.05.1506 - 1562)
 
 
Volrad II Valdekskiy, Graf Valdek (27.03.1509 - 15.04.1578)
 
 
Erika Valdekskaya (19.03.1511 - 08.10.1560)
Wife 
, Wedding 1519
 
Children
 
 
Filipp V Valdekskiy (1519 - 05.03.1584)
 
 
 
 
Ekaterina Lippe (1524 - 18.06.1583)
 
 
Frants II Valdekskiy (1526 - 29.07.1574)
 
 
Last change: 12/3/2012