Who was who
Skip Navigation Links

Teresa Burbony (Bragansskaya)

born 29.04.1793 - died 17.01.1874


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Zhuan VI Bragansskiy, Korol Portugalii (13.05.1767 - 10.03.1826)
Mother 
Karlotta Burbony (25.04.1775 - 06.01.1830)
Husband 
Pedro Burbony (18.06.1786 - 04.07.1812), Wedding 18.05.1810
 
Children
 
 
Sebastyano Burbony (01.11.1811 - 13.02.1875)
Husband 
Karlos Burbony (29.03.1788 - 10.03.1855), Wedding 20.10.1838
Last change: 12/3/2012