Who was who
Skip Navigation Links

Tereza Pfalts-Reynskaya

born 12.11.1850 - died 19.09.1925


Ancestry Tree  


Father 
Liutpold Pfalts-Reynskiy (12.03.1821 - 12.12.1912)
Mother 
Avgusta Toskanskaya (01.04.1825 - 26.04.1864)
Last change: 12/3/2012