Who was who
Skip Navigation Links

Syn Valdekskiy

born 25.11.1709 - died 25.11.1709


Ancestry Tree  


Father 
Anton Ulrih Valdekskiy, Knyaz Valdek (27.11.1676 - 01.01.1728)
Mother 
Luiza Pfalts-Reynskaya (28.10.1678 - 03.05.1753)
Last change: 12/3/2012