Who was who
Skip Navigation Links

Sofiya Genrietta Saksen-Gotskaya (Valdekskaya)

born 03.08.1662 - died 15.10.1702


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Elizaveta Sharlotta Oranskaya (11.02.1626 - 16.11.1694)
Husband 
Ernst Saksen-Gotskiy, Gertsog Saksen-Gildburggauzenskiy (12.07.1655 - 17.10.1715), Wedding 30.11.1680
 
Children
 
 
 
 
Sofiya Sharlotta Saksen-Gotskaya (23.12.1682 - 20.04.1684)
 
 
Sofiya Sharlotta Saksen-Gotskaya (23.03.1685 - 04.06.1710)
 
 
Karl Vilgelm Saksen-Gotskiy (25.07.1686 - 02.04.1687)
 
 
Yozef Saksen-Gotskiy (05.10.1702 - 04.01.1787)
Last change: 12/3/2012