Who was who
Skip Navigation Links

Sofiya Vilgemina Elizaveta Valdekskaya

born 04.11.1711 - died 10.08.1775


Ancestry Tree  


Father 
Anton Ulrih Valdekskiy, Knyaz Valdek (27.11.1676 - 01.01.1728)
Mother 
Luiza Pfalts-Reynskaya (28.10.1678 - 03.05.1753)
Husband 
, Wedding 12.04.1747
Last change: 12/3/2012