Who was who
Skip Navigation Links

Sofiya Braunshveygskaya (Pfalts-Reynskaya)

born 13.10.1630 - died 08.06.1714


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Fridrih V Pfalts-Reynskiy, Korol Chehii (16.08.1596 - 19.11.1632)
Mother 
Elizaveta Styuarty-Darnley (19.08.1596 - 23.02.1662)
Husband 
Ernst Avgust I Gannoverskiy, Gertsog Braunshveyg-Kallenbergskiy (20.11.1629 - 23.01.1698), Wedding 30.09.1658
 
Children
 
 
 
 
Fridrih Avgust Gannoverskiy (30.10.1661 - 10.01.1691)
 
 
Maksimilian Vilgelm Gannoverskiy (14.12.1666 - 27.07.1726)
 
 
Syn Gannoverskiy (14.12.1666 - 14.12.1666)
 
 
Sofiya Sharlotta Gogentsollern (20.10.1668 - 01.02.1705)
 
 
Karl Filipp Gannoverskiy (13.10.1669 - 02.01.1690)
 
 
Hristian Gannoverskiy (29.09.1671 - 31.07.1703)
 
 

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 7/22/2014