Who was who
Skip Navigation Links

Praskovya Fedorovna Saltykova Romanova

born 12.10.1664 - died 13.10.1723


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Ivan V Alekseevich Romanov, Tsar vseya Rusi (06.09.1666 - 08.02.1696), Wedding 19.01.1684
 
Children
 
 
Mariya Ivanovna Romanova (03.04.1689 - 1692)
 
 
Feodosiya Ivanovna Romanova (14.06.1690 - 22.05.1691)
 
 
Ekaterina Ivanovna Meklenburgskaya (08.12.1692 - 25.06.1723)
 
 
 
 
Praskovya Ivanovna Romanova (04.10.1695 - 19.11.1731)

  • Рыжов К. Все монархи мира. Россия. М.,1998

Last change: 4/16/2013