Who was who
Skip Navigation Links

Paulina Ida Mariya Saksen-Veymarskaya

born 25.07.1852 - died 17.05.1904


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
German Saksen-Veymarskiy (04.08.1825 - 31.08.1901)
Mother 
Avgusta Vyurtembergskaya (04.10.1826 - 03.12.1898)
Husband 
Karl Avgust Saksen-Veymarskiy (31.07.1844 - 20.11.1894), Wedding 26.08.1873
 
Children
 
 
 
 
Berngard Genrih Saksen-Veymarskiy (18.04.1878 - 01.10.1900)
Last change: 12/2/2012