Who was who
Skip Navigation Links

Otto II Siyatelnyy Vittelsbahi, Pfaltsgraf Reynskiy

born 07.04.1206 - died 29.11.1253


15.09.1231
-
29.11.1253
01.05.1234
-
29.11.1253

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
Agnessa Velfy (1201 - 16.08.1267), Wedding 24.03.1225
 
Children
 
 
Elizaveta Gogenshtaufeny (01.01.1227 - 09.10.1273)
 
 
 
 
 
 
Sofiya Vittelsbahi (01.01.1236 - 09.08.1289)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 9/25/2013