Who was who
Skip Navigation Links

Nikolay II Aleksandrovich Romanov, Imperator Vserossiyskiy

born 18.05.1868 - died 17.07.1918


01.11.1894
-
15.03.1918

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Mariya Fedorovna Glyuksburgskaya (26.11.1847 - 13.10.1928)
Wife 
Aleksandra Fedorovna Gessen-Darmshtadskaya (06.06.1872 - 17.07.1918), Wedding 26.11.1894
 
Children
 
 
Olga Nikolaevna Romanova (14.11.1895 - 17.07.1918)
 
 
Tatyana Nikolaevna Romanova (10.06.1897 - 17.07.1918)
 
 
Mariya Nikolaevna Romanova (26.06.1899 - 17.07.1918)
 
 
Anastasiya Nikolaevna Romanova (18.07.1901 - 17.07.1918)
 
 
Aleksey Nikolaevich Romanov (12.08.1904 - 17.07.1918)
Last change: 11/24/2012