Who was who
Skip Navigation Links

Adolf Fridrih II Meklenburgskiy, Gertsog Meklenburg-Shtrelitskiy

born 19.10.1658 - died 12.05.1708


1701
-
12.05.1708

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Mariya Ekaterina Braunshveygskaya (10.06.1616 - 01.07.1665)
Wife 
Mariya Meklenburgskaya (19.07.1659 - 16.01.1701), Wedding 24.09.1684
 
Children
 
 
 
 
Magdalena Amaliya Meklenburgskaya (25.04.1689 - 28.04.1689)
 
 
Mariya Meklenburgskaya (07.08.1690 - 07.08.1690)
 
 
Eleonora Vilgemina Meklenburgskaya (08.07.1691 - 09.07.1691)
 
 
Gustava Karolina Meklenburgskaya (12.07.1694 - 13.11.1748)
Wife 
Ioganna Saksen-Gotskaya (01.10.1680 - 09.07.1704), Wedding 20.06.1702
 
Children
 
 
Sofiya Kristina Luiza Meklenburgskaya (12.10.1703 - 22.12.1708)
Wife 
Emiliya Shvartsburgskaya (30.03.1681 - 01.11.1751), Wedding 10.06.1705
 
Children
 
 
Karl Meklenburgskiy (23.02.1708 - 05.06.1752)
Last change: 12/1/2012