Who was who
Skip Navigation Links

Morits Genrih Oranskiy, Knyaz Nassau-Hadmarskiy

born 24.04.1626 - died 24.01.1679


10.03.1653
-
24.01.1679

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Ursula Lippe (25.02.1598 - 27.07.1638)
Wife 
Ernestina Oranskaya (23.10.1623 - 15.08.1668), Wedding 15.02.1650
 
Children
 
 
Ernestina Lyudovika Oranskaya (17.02.1651 - 28.05.1661)
 
 
Iogann Lamoral Oranskiy (21.01.1653 - 18.02.1654)
 
 
Filipp Karl Oranskiy (15.05.1656 - 22.07.1668)
 
 
Frants Kaspar Oranskiy (29.11.1657 - 24.02.1659)
 
 
Klaudia Frantsiska Oranskaya (06.01.1660 - 06.09.1680)
 
 
Maksimilian Avgust Oranskiy (09.10.1662 - 26.05.1664)
Wife 
Mariya Leopoldina Oranskaya (27.09.1652 - 27.06.1675), Wedding 12.08.1669
 
Children
 
 
Leopold Frants Ignats Oranskiy (26.09.1672 - 19.07.1675)
 
 
 
 
Lotar Gugo Oranskiy (04.04.1675 - 24.06.1675)
Wife 
, Wedding 24.10.1675
 
Children
 
 
Damian Solomon Valentin Oranskiy (24.07.1676 - 18.10.1676)
 
 
Vilgelm Berngard Lyudvig Oranskiy (23.05.1677 - 03.10.1677)
 
 
Gugo Ferdinand Oranskiy (22.05.1678 - 19.04.1679)
 
 
Albertina Ioanetta Oranskaya (06.07.1679 - 24.04.1716)
Last change: 12/3/2012