Who was who
Skip Navigation Links

Matilda Vittelsbahi (Nassau)

died 19.06.1323


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Rudolf I Pfalts-Reynskiy, Pfaltsgraf Reynskiy (04.10.1274 - 11.08.1319), Wedding 01.09.1295
 
Children
 
 
 
 
 
 
Rudolf II Slepoy Pfalts-Reynskiy (08.08.1306 - 04.10.1353)
 
 
Rupreht I Pfalts-Reynskiy (09.01.1309 - 16.02.1390)
 
 
Last change: 12/3/2012