Who was who
Skip Navigation Links

Matilda Saksen-Gotskaya (Pfalts-Reynskaya)

born 17.08.1877 - died 06.08.1906


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Mariya Tereza Modenskaya (02.07.1849 - 03.02.1919)
Husband 
Lyudvig Saksen-Gotskiy (15.09.1870 - 23.01.1942), Wedding 01.05.1900
 
Children
 
 
Anton Saksen-Gotskiy (17.06.1901 - 01.09.1970)
 
 
Mariya Immakulata Saksen-Gotskaya (10.09.1904 - 18.09.1940)
 
 
Yozefa Saksen-Gotskaya (20.09.1911 - )

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013