Who was who
Skip Navigation Links

Matilda Meysenskaya (Vittelsbahi)

born 1309 - died 02.07.1346


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
 
Children
 
 
Elizaveta Meysenskaya (22.11.1329 - 21.04.1375)
 
 
Fridrih Meysenskiy (06.12.1330 - 06.12.1330)
 
 
 
 
Baltazar Meysenskiy (21.12.1336 - 18.05.1406)
 
 
Beatrisa Askanianskaya (01.09.1339 - 25.07.1399)
 
 
 
 
Vilgelm I Meysenskiy (19.12.1343 - 10.02.1407)
 
 
Anna Meysenskaya (07.08.1345 - )
 
 
Klara Meysenskaya (07.08.1345 - )
Last change: 12/3/2012