Who was who
Skip Navigation Links

Matilda Pfalts-Reynskaya (Savoyskaya)

died 14.05.1348


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Amadey Savoyskiy, Graf Pemonta (1363 - 07.05.1402)
Husband 
Lyudvig III Borodatyy Pfalts-Reynskiy, Kurfyurst Pfaltsskiy (24.01.1376 - 20.12.1436), Wedding 30.11.1417
 
Children
 
 
Matilda Vyurtembergskaya Gabsburgi (07.03.1419 - 01.10.1482)
 
 
 
 
Fridrih I Pfalts-Reynskiy (01.08.1425 - 12.12.1476)
 
 
 
 
 
 

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013