Who was who
Skip Navigation Links

Mariya Pfalts-Reynskaya

born 07.05.1719 - died 07.05.1719


Ancestry Tree  


Father 
Yozef Karl Pfalts-Reynskiy (02.11.1694 - 18.07.1729)
Mother 
Elizaveta Avgusta Pfalts-Reynskaya (17.03.1693 - 30.01.1728)
Last change: 12/2/2012