Who was who
Skip Navigation Links

Marianna Pfalts-Reynskaya

born 18.07.1753 - died 04.02.1824


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Fridrih Migel Pfalts-Reynskiy (27.02.1724 - 15.08.1767)
Mother 
Mariya Frantsiska Pfalts-Reynskaya (15.06.1724 - 15.11.1794)
Husband 
Vilgelm Pfalts-Reynskiy, Gertsog Bavarskiy (10.11.1752 - 08.01.1837), Wedding 30.01.1780
 
Children
 
 
Syn Pfalts-Reynskiy (06.05.1782 - 06.05.1782)
 
 
Mariya Elizaveta Pfalts-Reynskaya (05.05.1784 - 01.06.1849)
 
 
Piy Pfalts-Reynskiy, Gertsog Bavarskiy (01.08.1786 - 03.08.1837)
Last change: 12/3/2012