Who was who
Skip Navigation Links

Margarita Pfalts-Reynskaya (Vittelsbahi)

born 1456 - died 25.02.1501


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Amaliya Saksonskaya (13.04.1436 - 19.11.1501)
Husband 
Filipp Pfalts-Reynskiy, Kurfyurst Pfaltsskiy (14.07.1448 - 28.02.1508), Wedding 21.02.1474
 
Children
 
 
 
 
 
 
Rupreht Pfalts-Reynskiy (14.05.1481 - 20.08.1504)
 
 
 
 
Elizaveta Gessenskaya Tseringen (16.11.1483 - 24.06.1522)
 
 
 
 
 
 
 
 
Amaliya Pfalts-Reynskaya (25.07.1490 - 06.07.1524)
 
 
Barbara Pfalts-Reynskaya (22.08.1491 - 1505)
 
 
Elena Meklenburgskaya (09.02.1493 - 04.08.1524)
 
 
Volfgang Pfalts-Reynskiy (21.10.1494 - 02.04.1558)
 
 
Otto Genrih Pfalts-Reynskiy (06.05.1496 - 21.05.1496)
 
 
Ekaterina Pfalts-Reynskaya (14.10.1499 - 16.01.1526)
Last change: 12/3/2012