Who was who
Skip Navigation Links

Maksimilian Immanulil Pfalts-Reynskiy, Pfaltsgraf Reynskiy

born 21.01.1937


08.07.1966
-
08.07.1966
-

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
, Wedding 24.01.1967
 
Children
 
 
Sofiya Lihtenshteynskaya (28.10.1967 - )
 
 
Mariya Vyurtembergskaya (26.06.1969 - )
 
 
Elena Pfalts-Reynskaya (06.05.1972 - )
 
 
 
 
Last change: 12/3/2012