Who was who
Skip Navigation Links

Magdalena Sibilla Saksonskaya (Gogentsollern)

born 09.01.1587 - died 22.02.1659


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Iogann Georg I Saksonskiy, Kurfyurst Saksonskiy (15.03.1585 - 18.10.1656), Wedding 29.07.1607
 
Children
 
 
Syn Saksonskiy (18.07.1608 - 01.01.1900)
 
 
Sofiya Eleonora Gessen-Darmshtadskaya (23.11.1609 - 24.06.1684)
 
 
 
 
Hristian Albert Saksonskiy (04.03.1612 - 09.12.1612)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genrih Saksonskiy (27.06.1622 - 15.08.1622)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013