Who was who
Skip Navigation Links

Magdalena Sibilla Meklenburgskaya (Oldenburgskaya Datskaya)

born 24.11.1631 - died 22.09.1719


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Mariya Elizaveta Saksonskaya (22.11.1610 - 24.06.1684)
Husband 
Gustav Adolf Meklenburgskiy, Gertsog Meklenburg-Gyustrovskiy (25.02.1633 - 05.11.1695), Wedding 28.12.1654
 
Children
 
 
Iogann Albreht Meklenburgskiy (12.12.1655 - 06.02.1660)
 
 
Eleonora Meklenburgskaya (01.06.1657 - 24.02.1672)
 
 
Mariya Meklenburgskaya (19.07.1659 - 16.01.1701)
 
 
Magdalena Meklenburgskaya (05.07.1660 - 19.02.1702)
 
 
Sofiya Vyurtembergskaya (21.06.1662 - 07.06.1738)
 
 
Kristina Meklenburgskaya (14.08.1663 - 03.08.1749)
 
 
Karl Meklenburgskiy (18.11.1664 - 15.03.1688)
 
 
Gedviga Saksonskaya (11.01.1666 - 19.08.1735)
 
 
Luiza Oldenburgskaya Datskaya (28.08.1667 - 15.03.1721)
 
 
Elizaveta Saksonskaya (03.09.1668 - 25.08.1738)
 
 
Avgusta Meklenburgskaya (27.12.1674 - 19.05.1756)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013