Who was who
Skip Navigation Links

Lyudovik XV Burbony, Korol Frantsii

born 15.02.1710 - died 10.05.1774


09.09.1715
-
10.05.1774

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Lui Burbony, Gertsog Burgundskiy (06.08.1682 - 18.02.1712)
Mother 
Mariya Adaldzhiza Savoyskaya (06.12.1685 - 12.02.1712)
Wife 
, Wedding 05.09.1725
 
Children
 
 
Anrietta Burbony (14.08.1727 - 10.02.1752)
 
 
Elizaveta Burbony (14.08.1727 - 06.12.1759)
 
 
Luiza Mari Burbony (28.07.1728 - 19.02.1733)
 
 
Lui Dofin Burbony (04.09.1729 - 30.12.1765)
 
 
Filipp Burbony (30.08.1730 - 09.04.1733)
 
 
Alisa Burbony (23.03.1732 - 27.02.1800)
 
 
Viktoriya Burbony (11.05.1733 - 07.06.1799)
 
 
Sofi Burbony (27.07.1734 - 03.03.1782)
 
 
Syn Burbony (1735 - 1735)
 
 
Tereza Felisite Burbony (18.05.1736 - 18.09.1744)
 
 
Luiza Burbony (15.07.1737 - 23.12.1787)
Last change: 12/3/2012