Who was who
Skip Navigation Links

Lyudvig Frants Anton Valdekskiy

born 05.05.1707 - died 24.07.1739


Ancestry Tree  


Father 
Anton Ulrih Valdekskiy, Knyaz Valdek (27.11.1676 - 01.01.1728)
Mother 
Luiza Pfalts-Reynskaya (28.10.1678 - 03.05.1753)
Last change: 12/3/2012