Who was who
Skip Navigation Links

Agnessa Vittelsbahi (Velfy)

born 1201 - died 16.08.1267


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Otto II Siyatelnyy Vittelsbahi, Pfaltsgraf Reynskiy (07.04.1206 - 29.11.1253), Wedding 24.03.1225
 
Children
 
 
Elizaveta Gogenshtaufeny (01.01.1227 - 09.10.1273)
 
 
 
 
 
 
Sofiya Vittelsbahi (01.01.1236 - 09.08.1289)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 9/25/2013