Who was who
Skip Navigation Links

Luiza Saksen-Altenburgskaya (Reysskaya)

born 03.12.1822 - died 28.05.1875


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Eduard Saksen-Altenburgskiy (03.07.1804 - 16.05.1852), Wedding 08.03.1842
 
Children
 
 
Albert Saksen-Altenburgskiy (14.04.1843 - 22.05.1902)
 
 
Mariya Shvartsburgskaya (28.06.1845 - 05.07.1930)
Husband 
Genrih IV Reysskiy, Knyaz Reyss-Shleyts-Kestrinskiy-sredniy (26.04.1821 - 25.07.1894), Wedding 27.12.1854
 
Children
 
 
 
 
Syn Reysskiy (22.11.1856 - 22.11.1856)
 
 
Eleonora Saksen-Gotskaya (12.08.1860 - 12.09.1917)
 
 
Elizabeta Reysskaya (02.01.1865 - 05.04.1937)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013