Who was who
Skip Navigation Links

Luiza Pfalts-Reynskaya

born 30.08.1808 - died 26.01.1892


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Karolina Badenskaya (13.07.1776 - 13.11.1841)
Husband 
Maksimilian Pfalts-Reynskiy, Gertsog Bavarskiy (04.12.1808 - 15.11.1888), Wedding 09.09.1828
 
Children
 
 
 
 
Vilgelm Pfalts-Reynskiy (24.12.1832 - 13.02.1833)
 
 
Elena Pfalts-Reynskaya (04.04.1834 - 16.05.1890)
 
 
Elizaveta Gabsburg-Lotaringskaya (24.12.1837 - 10.09.1898)
 
 
Karl Teodor Pfalts-Reynskiy (09.08.1839 - 30.11.1909)
 
 
Mariya Sofiya Burbony (04.10.1841 - 19.01.1925)
 
 
Matilda Burbony (30.09.1843 - 18.06.1925)
 
 
Sofiya Sharlotta Orleanskaya (22.02.1847 - 04.05.1897)
 
 
Maksimilian Immanuil Pfalts-Reynskiy (07.12.1849 - 12.06.1893)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013