Who was who
Skip Navigation Links

Liutpold Pfalts-Reynskiy, Gertsog Bavarskiy

born 30.06.1890 - died 16.01.1973


06.11.1968
-
16.01.1973

Ancestry Tree  


Father 
Maksimilian Immanuil Pfalts-Reynskiy (07.12.1849 - 12.06.1893)
Mother 
Amaliya Saksen-Gotskaya (23.10.1848 - 06.05.1894)
Last change: 12/3/2012