Who was who
Skip Navigation Links

Leopold Pfalts-Reynskiy

born 09.02.1846 - died 20.09.1930


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Liutpold Pfalts-Reynskiy (12.03.1821 - 12.12.1912)
Mother 
Avgusta Toskanskaya (01.04.1825 - 26.04.1864)
Wife 
Gizela Gabsburg-Lotaringskaya (12.06.1856 - 27.08.1932), Wedding 20.04.1873
 
Children
 
 
Elizaveta Pfalts-Reynskaya (08.01.1874 - 04.03.1957)
 
 
Avgusta Gabsburg-Lotaringskaya (28.04.1875 - 25.06.1964)
 
 
Georg Pfalts-Reynskiy (02.04.1880 - 31.05.1943)
 
 
Konrad Pfalts-Reynskiy (22.11.1883 - 06.09.1969)
Last change: 12/3/2012