Who was who
Skip Navigation Links

Kunigunda Vittelsbahi (Gabsburgi)

born 16.03.1465 - died 06.08.1520


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Eleonora Avisskaya (18.09.1434 - 03.09.1467)
Husband 
Albreht IV Vittelsbahi, Gertsog Verhney Bavarii (15.12.1447 - 17.03.1508), Wedding 03.01.1487
 
Children
 
 
Sidoniya Vittelsbahi (01.05.1488 - 27.03.1505)
 
 
Sibilla Pfalts-Reynskaya (16.06.1489 - 18.04.1519)
 
 
Sabina Vyurtembergskaya (24.04.1492 - 30.08.1564)
 
 
 
 
Susanna Vittelsbahi (1494 - 1494)
 
 
Lyudvig Vittelsbahi (18.09.1495 - 21.04.1545)
 
 
 
 
Susanna Gogentsollern Pfalts-Reynskaya (02.04.1502 - 23.04.1543)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013