Who was who
Skip Navigation Links

Kristina Valdekskaya (Pfalts-Reynskaya)

born 16.11.1725 - died 11.02.1816


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Karolina Nassau (12.08.1704 - 25.03.1774)
Husband 
Karl Valdekskiy, Knyaz Valdek (24.09.1704 - 29.08.1763), Wedding 19.08.1741
 
Children
 
 
Karl Valdekskiy (18.07.1742 - 24.11.1756)
 
 
Fridrih Valdekskiy, Knyaz Valdek (25.10.1743 - 24.09.1812)
 
 
Hristian Valdekskiy (06.12.1744 - 24.09.1798)
 
 
Georg Valdekskiy, Knyaz Valdek (06.05.1747 - 09.09.1813)
 
 
Karolina Valdekskaya (14.08.1748 - 18.08.1782)
 
 
Luiza Nassau (29.01.1751 - 17.11.1816)
 
 
Lyudvig Valdekskiy (16.12.1752 - 14.06.1793)
Last change: 12/3/2012