Who was who
Skip Navigation Links

Agnessa Gogenshtaufeny (Frankonskaya, Babenbergi)

born 1074 - died 24.09.1143


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Genrih IV Frankonskiy, Korol Nemetskiy (11.11.1050 - 07.08.1106)
Mother 
Berta Savoyskaya (21.09.1051 - 27.12.1087)
Husband 
 
Children
 
 
Albert Babenbergi (13.02.1107 - 09.11.1137)
 
 
 
 
Otto Babenbergi, Episkop Freyzingskiy (15.12.1109 - 22.09.1158)
 
 
 
 
Agnessa Babenbergi (1111 - 25.01.1157)
 
 
 
 
Ernst Babenbergi (1113 - 23.01.1136)
 
 
Yudita Babenbergi (1115 - 1168)
 
 
 
 
Gertruda Babenbergi (01.01.1120 - 04.08.1151)
 
 
Elizaveta Babenbergi (1124 - 20.05.1143)
 
 
Berta Babenbergi (1124 - 11.04.1145)
Husband 
 
Children
 
 
 
 
Last change: 12/1/2012