Who was who
Skip Navigation Links

Konrad Velikiy Meysenskiy (Vettin), Markgraf Lauzitskiy

born 1098 - died 05.02.1157


1127
-
05.02.1157
1136
-
05.02.1157

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Timo Vettin (1015 - )
Wife 
, Wedding 1120
 
Children
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnessa Meysenskaya ( - 22.01.1203)
 
 
 
 
 
 
Last change: 12/2/2012