Who was who
Skip Navigation Links

Konrad Pfalts-Reynskiy

born 22.11.1883 - died 06.09.1969


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Leopold Pfalts-Reynskiy (09.02.1846 - 20.09.1930)
Mother 
Gizela Gabsburg-Lotaringskaya (12.06.1856 - 27.08.1932)
Wife 
Bona Margarita Savoyskaya (01.08.1896 - 02.02.1971), Wedding 08.01.1921
 
Children
 
 
Amaliya Pfalts-Reynskaya (15.12.1921 - 28.03.1985)
 
 
Evgeniy Pfalts-Reynskiy (16.07.1925 - )
Last change: 12/2/2012