Who was who
Skip Navigation Links

Klementsiya Kapetingi-Anzhu (Gabsburgi)


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Rudolf I Gabsburgi, Gertsog Avstriyskiy (01.05.1218 - 15.07.1291)
Mother 
Gertruda Gogenbergi (1225 - 16.02.1281)
Husband 
Karl I Martell Kapetingi-Anzhu, Korol Vengrii (1271 - 12.08.1295), Wedding 1281
 
Children
 
 
 
 
 
 
Klementsiya Kapetingi (1293 - 12.10.1328)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 9/25/2013