Who was who
Skip Navigation Links

Agafiya Mstislavovna Smolenskaya (Monomashich)


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Konstantin Vsevolodovich Monomashich, Knyaz Rostovskiy (18.05.1186 - 02.02.1218), Wedding 1196
 
Children
 
 
 
 
 
 

  • Рыжов К. Все монархи мира. Россия. М.,1998

Last change: 12/2/2015