Who was who
Skip Navigation Links

Karolina Pfalts-Reynskaya (Badenskaya)

born 13.07.1776 - died 13.11.1841


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Karl Lyudovik Badenskiy (14.02.1755 - 16.12.1801)
Mother 
Amaliya Gessen-Darmshtadskaya (20.06.1754 - 21.07.1832)
Husband 
Maksimilian I Pfalts-Reynskiy, Korol Bavarii (27.05.1756 - 13.10.1825), Wedding 09.03.1797
 
Children
 
 
Karl Pfalts-Reynskiy (07.07.1795 - 16.08.1875)
 
 
Maksimilian Pfalts-Reynskiy (27.10.1800 - 11.02.1803)
 
 
Amaliya Saksonskaya (13.11.1801 - 08.11.1877)
 
 
Elizaveta Gogentsollern (13.11.1801 - 14.02.1873)
 
 
Mariya Leopoldina Saksonskaya (27.01.1805 - 13.09.1877)
 
 
Sofiya Gabsburg-Lotaringskaya (27.01.1805 - 28.05.1872)
 
 
Luiza Pfalts-Reynskaya (30.08.1808 - 26.01.1892)
 
 
Maksimiliana Pfalts-Reynskaya (21.07.1810 - 04.02.1821)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013