Who was who
Skip Navigation Links

Karlotta Bragansskaya (Burbony)

born 25.04.1775 - died 06.01.1830


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Karlos IV Burbony, Korol Ispanii (11.11.1748 - 19.01.1819)
Mother 
Mariya Luiza Tereza Burbony-Parma (09.12.1751 - 02.01.1803)
Husband 
Zhuan VI Bragansskiy, Korol Portugalii (13.05.1767 - 10.03.1826), Wedding 09.01.1790
 
Children
 
 
Teresa Burbony (29.04.1793 - 17.01.1874)
 
 
Antoniu Bragansskiy (21.03.1795 - 12.06.1801)
 
 
Isabel Burbony (19.05.1797 - 26.12.1818)
 
 
Pedro IV Bragansskiy, Korol Portugalii (12.10.1798 - 24.09.1834)
 
 
Fransishka Burbony (22.04.1800 - 04.09.1834)
 
 
Isabel Bragansskaya (04.07.1801 - 22.04.1876)
 
 
Migel Bragansskiy, Korol Portugalii (26.10.1802 - 14.11.1866)
 
 
Mariya Zhusepa Bragansskaya (25.07.1805 - 07.01.1834)
 
 
Anna Bragansskaya (23.12.1806 - 22.06.1857)
Last change: 12/2/2012