Who was who
Skip Navigation Links

Karlos IV Burbony, Korol Ispanii

born 11.11.1748 - died 19.01.1819


15.12.1788
-
1808

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Karlos III Burbony, Korol Ispanii (20.01.1716 - 15.12.1788)
Mother 
Mariya Amaliya Saksonskaya (24.11.1724 - 27.09.1760)
Wife 
Mariya Luiza Tereza Burbony-Parma (09.12.1751 - 02.01.1803), Wedding 04.09.1765
 
Children
 
 
Karlos Klemensio Burbony (19.09.1771 - 07.03.1774)
 
 
Karlotta Bragansskaya (25.04.1775 - 06.01.1830)
 
 
Mariya Luiza Burbony (11.09.1777 - 02.07.1782)
 
 
Mariya Amaliya Burbony (10.01.1779 - 27.07.1848)
 
 
Karlos Dominiko Burbony (05.03.1780 - 11.06.1783)
 
 
Mariya Luiza Burbony-Parma (06.07.1782 - 13.03.1824)
 
 
Karlos Fransisko Burbony (05.09.1783 - 11.11.1784)
 
 
Felipe Fransisko Burbony (05.09.1783 - 18.10.1784)
 
 
Fernando VII Burbony, Korol Ispanii (14.10.1784 - 29.09.1833)
 
 
Karlos Burbony (29.03.1788 - 10.03.1855)
 
 
Mariya Isabel Burbony (06.07.1789 - 13.09.1848)
 
 
Mariya Teresa Burbony (16.02.1791 - 02.11.1794)
 
 
Felipe Burbony (28.03.1792 - 01.03.1794)
 
 
Fransisko Burbony, Gertsog Kadis (10.03.1794 - 13.08.1865)
Last change: 12/2/2012