Who was who
Skip Navigation Links

Karl Filipp Pfalts-Reynskiy

born 24.11.1725 - died 06.05.1727


Ancestry Tree  


Father 
Yozef Karl Pfalts-Reynskiy (02.11.1694 - 18.07.1729)
Mother 
Elizaveta Avgusta Pfalts-Reynskaya (17.03.1693 - 30.01.1728)
Last change: 12/2/2012