Who was who
Skip Navigation Links

Avgusta Vilgemina Pfalts-Reynskaya (Gessen-Darmshtadskaya)

born 14.04.1765 - died 30.03.1796


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Georg Vilgelm Gessen-Darmshtadskiy (11.07.1722 - 21.06.1782)
Husband 
Maksimilian I Pfalts-Reynskiy, Korol Bavarii (27.05.1756 - 13.10.1825), Wedding 30.09.1785
 
Children
 
 
 
 
Avgusta Bogarne-Leyhtenbergskaya (21.06.1788 - 13.05.1851)
 
 
Amaliya Pfalts-Reynskaya (09.10.1790 - 24.01.1794)
 
 

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013