Who was who
Skip Navigation Links

Karl Teodor Pfalts-Reynskiy, Gertsog Bavarskiy

born 11.12.1724 - died 16.02.1799


20.07.1733
-
16.02.1799
1742
-
16.02.1799
1777
-
16.02.1799

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
Elizaveta Pfalts-Reynskaya (17.01.1721 - 17.08.1794), Wedding 17.01.1742
 
Children
 
 
Frants Lyudvig Yozef Pfalts-Reynskiy (29.06.1761 - 29.06.1761)
Wife 
Leopoldina Modenskaya (10.12.1776 - 23.06.1848), Wedding 15.02.1795
Last change: 12/2/2012