Who was who
Skip Navigation Links

Karl Lyudvig Pfalts-Reynskiy, Kurfyurst Pfaltsskiy

born 22.12.1617 - died 28.08.1680


19.11.1632
-
28.08.1680

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Fridrih V Pfalts-Reynskiy, Korol Chehii (16.08.1596 - 19.11.1632)
Mother 
Elizaveta Styuarty-Darnley (19.08.1596 - 23.02.1662)
Wife 
Sharlotta Gessenskaya (20.11.1627 - 20.03.1686), Wedding 22.02.1650
 
Children
 
 
 
 
Elizaveta Sharlotta Burbony (27.05.1652 - 08.12.1722)
 
 
Wife 
, Wedding 06.01.1658
 
Children
 
 
Karl Lyudvig Pfalts-Reynskiy (05.10.1658 - 1688)
 
 
Sharlotta Pfalts-Reynskaya (19.11.1659 - 06.06.1696)
 
 
Luiza Pfalts-Reynskaya (15.01.1661 - 06.02.1733)
 
 
Lyudvig Pfalts-Reynskiy (08.02.1662 - 28.03.1662)
 
 
Amaliya Elizaveta Pfalts-Reynskaya (22.03.1663 - 12.07.1709)
 
 
Fridrih Pfalts-Reynskiy (20.03.1664 - 10.07.1709)
 
 
Frederika Pfalts-Reynskaya (25.06.1665 - 27.07.1674)
 
 
Fridrih Vilgelm Pfalts-Reynskiy (15.11.1666 - 20.07.1667)
 
 
Karl Eduard Pfalts-Reynskiy (09.05.1668 - 20.09.1691)
 
 
Sofiya Pfalts-Reynskaya (09.07.1669 - 18.11.1669)
 
 
Karl Morits Pfalts-Reynskiy (30.12.1670 - 17.06.1702)
 
 
Karl Avgust Pfalts-Reynskiy (09.10.1672 - 1678)
 
 
Karl Kazimir Pfalts-Reynskiy (22.04.1675 - 16.04.1691)
 
 
Last change: 12/2/2012